Czy ubezpieczenie kredytów gotówkowych jest obowiązkowe?

Nie ma przepisu prawnego, który nakładałby na konsumenta obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Taki wymóg może jednak zostać nałożony bezpośrednio przez bank, który traktuje ubezpieczenie jako rodzaj zabezpieczenia kredytu, szczególnie przy kredytach hipotecznych. Z reguły ubezpieczenia kredytów gotówkowych są dobrowolne.

Comments are closed.